Storponsor på Klimafestival 09 er Elite Miljø

"Horsens har vist at vi kan udvikle os fra en fængselsby til en kulturby. Hvorfor ikke tage fat på en ny vision: Fra industriby til klimaby? Når Elite Miljø går ind og støtter Klimafestivalen er det fordi, vi ser dette initiativ som en glimrende anledning til at sætte Horsens på klimalandkortet både til gavn for borgerne og erhvervslivet i Horsens.
Jan Wilken, adminstrerende direktør